Praktijkonderzoek


Welkom op de website voor praktijkonderzoek. Op deze website kunt u meer informatie vinden over een methodiek voor praktijkonderzoek die ontwikkeld is voor beroepsbeoefenaars in zorg, welzijn en onderwijs en de daaraan gerelateerde opleidingen.

De definitie van praktijkonderzoek:
Praktijkonderzoek is onderzoek dat wordt uitgevoerd door professionals, waarbij op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkregen worden op vragen die ontstaan in de eigen beroepspraktijk, gericht op verbetering van deze praktijk
(Van der Donk & Van Lanen, 2019, 2020).

De methodiek bevordert het leren in de context van de werk- of stageplek, leidt tot natuurlijke vormen van kennisuitwisseling tussen professionals en biedt concrete handvatten voor het veranderen van de beroepspraktijk.
Wanneer u interesse heeft voor praktijkonderzoek in het onderwijs, klikt u op de afbeelding Praktijkonderzoek in de school. Wanneer u geïnteresseerd bent in praktijkonderzoek in het werkveld van zorg en welzijn klikt u op de afbeelding Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. In September 2014 is een bewerking van dit boek ook op de Duitse markt verschenen. De auteurs hebben hiervoor samengewerkt met professor dr. Michael T. Wright van de Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin. Voor meer informatie klikt u op de afbeelding Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs of secundair onderwijs is er een boek ontwikkeld met een handig stappenplan voor het uitvoeren van onderzoeksopdrachten. Klik op Onderzoekend leren
voor meer informatie hierover.

Praktijkonderzoek IS Praktijkonderzoek (ZenW) Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen onderzoekend leren

Referenties:
Donk, C. van der & Lanen, B. van (2020). Praktijkonderzoek in de school. Coutinho.
Donk, C. van der & Lanen, B. van (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Coutinho.
Donk, C. van der, Lanen, B. van & Wright, M. T. (2014). Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen. Hogrefe Verlag (ehem. Verlag Hans Huber).
Lanen, B. van & Donk, C. van der (2015). Onderzoekend leren - een stappenplan voor onderzoeksopdrachten. Uitgeverij Van der Donk & Van Lanen.