Onderzoekscyclus
 
Deze website gaat over het boek 'Praktijkonderzoek in de school' geschreven door Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen.
Veel leraren en leraren-in-opleiding voeren praktijkonderzoek uit in hun eigen schoolorganisatie. Het is de bedoeling dat zij op een systematische manier antwoorden zoeken op vragen die hun onderwijspraktijk oproept. Praktijkonderzoek in de school biedt hun een leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van dit praktijkonderzoek. Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken vertalen de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek naar het onderwijs. Dat doen zij vanuit een realistische visie op de waarde die het onderzoek kan hebben voor de school, de leraren en de leerlingen.
In twee inleidende hoofdstukken wordt een algemeen beeld geschetst van praktijkonderzoek en de toepassing ervan in het onderwijs. Daarna volgen zeven hoofdstukken waarin telkens een van de kernactiviteiten van praktijkonderzoek centraal staat: ori๋nteren, richten, plannen, ontwerpen, verzamelen, analyseren en concluderen, en rapporteren en presenteren. Alle hoofdstukken worden afgesloten met oefeningen waarmee (aankomende) leraren hun onderzoeksvaardigheden kunnen trainen, individueel of in groepsverband. Het boek kan gebruikt worden door leraren (in het primair- en secundair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs) en studenten en/of lerarenopleiders op de pabo, eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen.
Onderzoek

Bas van Lanen Cyrilla van der Donk is docent onderwijskunde aan het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft als onderzoeker geparticipeerd in het Lectoraat Theorie die werkt van dr. P.H. van de Ven. Ze is betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van studenten en leraren bij het doen van praktijkonderzoek. Cyrilla is als adviseur verbonden aan het Instituut Paramedische Studies (HAN). Ze is ้้n van de initiatiefnemers van de oprichting van de Nederlandse afdeling van CARN (Collaborative Action Research Network).
Cyrilla van der Donk
Bas van Lanen is onderwijskundige en werkzaam als hoofddocent aan de masteropleiding Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is programmaleider en verantwoordelijk voor de programmalijn ‘research & improvement’. Daarnaast werkt hij als leraar en leidinggevende in het basisonderwijs. Ook is hij actief als zelfstandig adviseur, trainer en ontwikkelaar met als belangrijkste expertisegebieden praktijkonderzoek en praktijkverbetering. In het verleden heeft hij gewerkt als opleidingsdocent aan de pabo in Arnhem en als onderzoeker voor het lectoraat ‘Ontwikkelen van competenties op de werkplek’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij heeft veel ervaring met het trainen en begeleiden van studenten en professionals in de beroepspraktijk op het gebied van praktijkonderzoek.
 
onderzoekend lerenOok interessant: Onderzoekend leren - Een stappenplan voor onderzoeksopdrachten
Dit schoolboek ondersteunt leerlingen in het voortgezet en secundair onderwijs bij het uitvoeren van onderzoeksopdrachten. De uitgave richt zich op leerlingen, maar kan ook interessant zijn voor (aankomende) leraren, begeleiders en lerarenopleiders die zich een beeld willen vormen van de stappen die leerlingen kunnen doorlopen bij het onderzoekend leren. Klik hier voor meer informatie.

www.praktijkonderzoek.com