Praktijkonderzoek in zorg en welzijn
Het boek
De onderzoekscyclus
Meer informatie
 
Deze website gaat over het boek 'Praktijkonderzoek in zorg en welzijn' geschreven door Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen.
Praktijkonderzoek in zorg en welzijn is een leidraad voor (toekomstige) zorg- en dienstverleners bij het voorbereiden en uitvoeren van praktijkonderzoek.  Praktijkonderzoek biedt de mogelijkheid om te leren in de eigen werksituatie, in te spelen op veranderingen en de beroepspraktijk te verbeteren.

Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken vertalen de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek naar de zorg- en welzijnssector. Dat doen zij vanuit een realistische visie op de waarde die het onderzoek kan hebben voor de organisatie, de zorg- en dienstverleners en de cliënten.
In twee inleidende hoofdstukken wordt een algemeen beeld geschetst van praktijkonderzoek en de toepassing ervan in de zorg- en welzijnsector. Daarna volgen zeven hoofdstukken waarin telkens een van de kernactiviteiten van praktijkonderzoek centraal staat: oriënteren, richten, plannen, verzamelen, analyseren & concluderen,
ontwerpen en rapporteren & presenteren. Alle hoofdstukken worden afgesloten met oefeningen waarmee (aankomende) zorg- en dienstverleners hun onderzoeksvaardigheden kunnen trainen, individueel of in groepsverband.
Praktijkonderzoek in zorg en welzijn is bedoeld voor studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en professionals die al in de sector werkzaam zijn.

Onderzoek

In September 2014 is een bewerking van dit Nederlanse uitgave ook op de Duitse markt verschenen. De auteurs hebben hiervoor samengewerkt met professor dr. Michael T. Wright van de Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin. Voor meer informatie klikt u op de afbeelding.

Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen.
Forschungskompetenzen im Studium und in der Berufspraxis gewinnen immer mehr an Bedeutung. Erhöhte Anforderungen am Arbeitsplatz und die fortschreitende Akademisierung der Ausbildung bedeuten, dass Fachkräfte ihre Arbeit zunehmend auch empirisch begründen müssen.
Dieses Buch fördert die Entwicklung der spezifischen Forschungskompetenzen, die Praktikerinnen und Praktiker im Gesundheits- und Sozialwesen und Studierende brauchen.

Auf Grundlage internationaler Erfahrungen wird der Prozess der Praxisforschung schrittweise erklärt – von der Formulierung einer Untersuchungsfrage bis hin zur Datenauswertung und Berichterstattung. Jedes Kapitel beschreibt eine Kernaktivität des Prozesses, die durch zahlreiche Beispiele aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern illustriert wird. Die Beispiele werden durch Übungen ergänzt, um neue und erfahrene Praxisforscherinnen und Praxisforscher bei der Konzipierung und Umsetzung ihrer Forschungsprojekte zu unterstützen.
Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen

Bas van Lanen Cyrilla van der Donk is docent onderwijskunde aan het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft als onderzoeker geparticipeerd in het Lectoraat Theorie die werkt van dr. P.H. van de Ven. Ze is betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van studenten en leraren bij het doen van praktijkonderzoek. Cyrilla is als adviseur verbonden aan het Instituut Paramedische Studies (HAN). Ze is één van de initiatiefnemers van de oprichting van de Nederlandse afdeling van CARN (Collaborative Action Research Network). Cyrilla van der Donk
Bas van Lanen is onderwijskundige en werkt daarnaast als leerkracht en leidinggevende in het basisonderwijs. In het verleden heeft hij gewerkt als opleidingsdocent aan de Pabo in Arnhem (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en als onderzoeker voor het Lectoraat Ontwikkelen van competenties op de werkplek van dr. R. Klarus, bij de Faculteit Educatie (HAN). Hij heeft veel ervaring met het trainen en begeleiden van studenten en professionals in de beroepspraktijk op het gebied van praktijkonderzoek.

www.praktijkonderzoek.com